Uutiset

Piilomainonta

Posted by admin on June 11, 2015
Uutiset / Comments Off on Piilomainonta

Blogien nopea suosio, Facebook ja markkinoinnin leviäminen kävivät niin nopeasti, etteivät monet pysyneet enää perässä. Monia toimintamalleja ja lakeja on jouduttu säätämään jälkikäteen, ja julkinen keskustelu on ohjannut esimerkiksi markkinoinnin soveltamista netissä. Mikä on soveliasta ja mikä ei?

Piilomainonta nousi otsikoihin blogien noustessa erityisesti nuorten suosioon. Osa blogeista nousi nopeasti suosituiksi ja niiden kävijämäärät hipoivat pilviä. Suurin osa hiteiksi nousseista blogeista käsitteli muotia ja meikkejä. Pian blogeissa esiteltiin eri merkkien meikkejä ja blogistien päällä vaihtuvia asukokonaisuuksia.

Nykyajan nuoret ovat kasvaneet pienestä asti netin parissa. Se on monelle tärkein media, jonka kautta seurataan maailman ja lähipiirin tapahtumia, tehdään ostoksia sekä haetaan tietoa. Se on myös markkinoijan paras kanava tavoittaa nuoret kuluttajat. Perinteisten tiedotusvälineiden melko hinnakas ilmoitustila on korvattu suoralla mainonnalla verkkosivujen, YouTuben, Facebookin ja blogien kautta. Kun suosittu blogisti pukee päälleen muotiketjun uudet housut tai suosittelee kevään hittikynsilakkaa, on buumi helposti valmis ja mainonta tavoittanut tuhansia nuoria nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Nykyisin piilomainontaa pyritään torjumaan ja esimerkiksi Julkisen Sanan Neuvosto on antanut asiasta lausuman, jota median parissa työskentelevien ja markkinoijien toivotaan noudattavan. Mainonnasta tulee ilmoittaa selkeästi ja kertoa siitä. Televisiossa nähdään usein tuotesijoittelua, joka ei ole piilomainontaa, jos siitä ilmoitetaan katsojille. Tuotesijoittelussa esitetyssä sarjassa vilahtelee tietyn merkin tuotteita kuten autoja, puhelimia tai vaatteita. Samoin blogeissa ja verkossa tapahtuvassa mainonnassa tulisi ilmoittaa markkinoinnista, eikä piilottaa tuotteen promootiota oman tekstin sekaan.

Markkinointimix

Posted by admin on June 08, 2015
Uutiset / Comments Off on Markkinointimix

Markkinointimix kuuluu markkinoinnin perusteisiin. Sen kehitti alun perin markkinointiguru Philip Kotler, jonka aihetta käsittelevä materiaali kuuluu edelleen aihetta opiskelevien keskeisiksi opinkappaleiksi. Kotlerin markkinointimix on perusta, jossa markkinoinnin kilpailukeinot jaettiin neljään eri osaan:

  • Tuote tai palvelu (product)
  • Hinta (price)
  • Myyntipaikka (place)
  • Markkinointiviestintä (promotion)

Yritykset laativat omanlaisen markkinointimixinsä riippuen yrityksen toimintatavoista ja liiketoiminnan tavoitteista. Niissä painottuvat eri aihealueet riippuen yrityksestä ja sen markkinoimasta palvelusta tai tuotteesta. Kotlerin markkinointimixiä on laajennettu tämän teorian ilmestymisen jälkeen ja mukaan on otettu useita uusia P-kirjaimia, kuten:

  • Henkilökunta (people)
  • Toiminatavat (process)
  • Asiakaspalvelu (provision of customer service)
  • Mielikuvat (publicity)
  • Ulkoinen mielikuva (physical layout)

Markkinointimixiä voidaan käyttää lähtökohtana lähes kaikenlaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Sitä voidaan hyödyntää niin henkilön promootiota tehdessä ja nykyisin keskeiseksi nousseessa internetin kautta tapahtuvassa markkinoinnissa ja kaupankäynnissä. Netin kautta tapahtuva markkinointi ja mielikuvien luominen onkin avannut monelle yritykselle uusia mahdollisuuksia. Verkkomarkkinointi on edullista, mutta vaatii tarkkaa suunnittelua ja rajausta. Kuten perinteisenkin tuotteen kohdalla, markkinointimixin polku on käytävä läpi aihealue kerrallaan ja suunniteltava jokainen osio tarkkaan.

Internet tuo markkinoijan ulottuville valtavasti työkaluja, joiden avulla tuotteen mielikuvien luominen Facebookin, blogien ja YouTuben kautta käy osaavissa käsissä helposti. Markkinoija joutuu kuitenkin muistamaan, että internet on joka hetki auki oleva markkinointipaikka, jossa asiakkaiden palautteeseen ja vinkkeihin pitää vastata ja reagoida nopeasti – muuten kätevä markkinointipaikka saattaa jopa kääntyä yritystä vastaan.

Internetistä on tullut suosittu jakelukanava, sillä sen kautta tilataan ja tutkitaan tuotteita. Myyjän on varmistettava tuotteen helppo saatavuus, nopeasti. Nettiaikakauden ihmiset ovat tottuneet nopeaan palveluun ja mutkattomiin toimituksiin. Internetin kautta rakennetaan vahvoja mielikuvia, joten markkinointimixin päivitys nykyaikaan on paikallaan lähes jokaiselle yritykselle.

Sisältömarkkinointi

Posted by admin on June 05, 2015
Uutiset / Comments Off on Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on kumppanuusmarkkinointia syvempi ja räätälöidympi versio internet-markkinoinnista. Kohdeyleisö palvelulle tai tuotteelle on helppo tavoittaa asiaan keskittyvien messujen tai julkaisujen avulla. Ne, joita aihealue kiinnostaa, hakeutuvat yleensä tällaisten asioiden piiriin. Internet tarjoaa kuitenkin huomattavasti edullisemman ja helpommin toteutettavan kanavan syventää tuotteen markkinointia tai kertoa tarkemmin palvelusta. Monet ovat lopen kyllästyneitä sähköpostiin paukkuvista mainoskirjeistä, jotka suurimmalla osalla todennäköisesti ohjautuvat nykyisin suoraan roskapostilaatikkoon. Sisältömarkkinoinnin tarkoitus onkin jakaa ja levittää tietoa niille, joita se kiinnostaa.

Sisältömarkkinointia voi toteuttaa eri tavoin: on mahdollista avata blogi, joka keskittyy yrityksen tai tuotteen ympärille. Viikoittain voidaan postata asiaan liittyvä juttu, joka kiinnostaa asiakkaita. Blogin kautta voidaan antaa neuvoja ja ohjeita, joilla asiakas saa tuotteestaan tai hankkimastaan palvelusta irti mahdollisimman paljon hyötyä. Näin asiakas on mahdollista pitää tyytyväisenä ja saada luotua ilmapiiri, jossa asiakas kokee itsensä tärkeäksi ostotapahtuman jälkeenkin. Verkon kautta yhteydenotto palveluntarjontaan on helppoa ja luonnollista. Sisältömarkkinointia voi toteuttaa myös esimerkiksi YouTube-videoiden tai Facebookin kautta sekä yrityksen omien verkkosivujen avulla.

Yrityksen kannattaa panostaa sisältöön jo markkinointityypin nimen mukaisesti. Asiakkaat ovat tietoisia, mikä on hyvää ja mikä huonoa sisältöä. Verkkosivujen kirjoitusten tulee olla asiallisia ja mielenkiintoisia. Vanhojen asiakkaiden tulisi saada lisäarvoa ja uusien innostua tuotteen kokeiluun sisällön perusteella. Videoiden tulee olla toteutettu ammattitaidolla ja vastata yrityksen hakemaa imagoa. Myös hakukoneiden tulee löytää sivusto helposti, sillä sisältömarkkinoinnissa on tärkeää, että asiasta kiinnostuneet asiakkaat löytävät sivuston itse ilman, että sitä tarvitsisi tyrkyttää.

Affiliate-markkinointi

Posted by admin on June 03, 2015
Uutiset / Comments Off on Affiliate-markkinointi

Affiliate-markkinointi on internetin aikakauden uusi markkinointimuoto, jossa hyödynnetään ihmisten aktiivisuutta verkossa ja sen tuottamaa markkinointiarvoa. Affiliate-markkinointia kutsutaan myös kumppanuusmarkkinoinniksi, missä yritys tai myyjä tarjoaa mahdollisuutta kumppaneille tienata markkinoimalla näiden tuotetta tai brändiä esimerkiksi omassa blogissaan. Kumppanit hyötyvät aina, jos sivulla vierailevien kiinnostus herää. Sopimuksesta riippuen yritys maksaa kumppaneilleen jokaisesta mainoksen klikkauksesta tai itse ostotapahtumasta.

Suomen markkinoilla toimii noin 10 kumppanuusmarkkinointiketjua, joista tunnetuimpia ovat TradeTracker ja TradeDoubler. Tavalliselle sivuilla surffaajalle affiliate-mainokset näkyvät yleensä osoitteen lopussa olevasta tunnuksesta, johon on lisätty kyseisen yrityksen tunnus. Tämänkaltaista markkinointia hyödyntävät monet isotkin yritykset ja sitä käytetään paljon myös Facebookissa. Monet suositut blogien pitäjät liittävät sivuilleen affiliate-linkkejä, jotka usein liittyvät kyseisen blogin imagoon. Muotiblogin pitäjän on hyödyllistä lisätä linkkejä, jotka johtavat eri muotiliikkeiden verkkomyynti sivustoille.

Affiliate-markkinointi on hyvä esimerkki internetin monipuolisesta hyödyntämisestä. Se on tuonut markkinoinnin pois mainostoimistoista tavallisten verkon käyttäjien ulottuville. Kuka tahansa verkossa toimija voi ottaa yhteyttä affiliate-verkostoon ja ilmoittaa halukkuutensa mainostaa sivuillaan. Tämä on tulospohjaista toimintaa, jossa maksu suoritetaan tuotetun hyödyn mukaan. Mitä mielenkiintoisempi ja suositumpi sivusto, sen suurempi arvo sillä on mainostajien näkökulmasta. Klikkauksia mainostajan tarjoamalle sivustolle kertyy nopeasti ja mainonnan hyöty näkyy heti. Verkkosivujen ylläpitäjälle kumppanuusmarkkinointi on kiehtova idea, sillä siihen ei tarvitse panostaa mainostamiseen paljoa ja tuotto tulee usein sivutuotteena. Blogisivun ylläpitäjä voi liittää mainostamansa tuotteen mainoksen linkin kera sivustolleen tai kirjoittaa jutun tuotteesta linkkeineen.

Sosiaalisen median markkinointi

Posted by admin on June 01, 2015
Uutiset / Comments Off on Sosiaalisen median markkinointi

Suomessa ”some” eli sosiaalinen media kuvitellaan nykyään Alexander Stubbin keksintönä, jota hän kehitteli mainostaakseen Pepsodent-hymyään. Mutta todellisuudessa sosiaalinen media muuttaa maailmaa niin yhteiskunnan arvojen kuin myös yritysten välineenä luoda talouskasvua sekä näin hyvinvointia.

Puskaradion kautta mainostaminen kuuluu 80-luvulle, jolloin bisnestä tehtiin pienissä piireissä saunan lauteilla. Nykyään IT-vallankumouksen myötä yritystoimintamallit nojaavat enemmän tai vähemmän sosiaalisen median luomiin mahdollisuuksiin. Mikäli yritykset hallitsevat somen luomat mahdollisuudet markkinoinnin suhteen, kasvumahdollisuudet ovat rajattomat.

Aiemmin yritysten markkinointistrategia perustui erittäin laajojen asiakasryhmien tavoittamiseen varsin avoimilla ja tulkinnanvaraisilla markkinointiviesteillä. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, ettei yrityksillä ollut hallussaan tietoa asiakassegmenteistä tai kuluttajien mieltymyksistä. Käytännössä yritysten piti heittää rahaa kampanjoihin toivoen, että oikeat asiakkaat saisivat viestin perille. Tämä malli muistutti kalastusta mahdollisimman isolla veneellä ja syöteillä.

Kohdenna markkinointisi netin avulla

Tämänkaltainen markkinointi ei ollut ainoastaan tehotonta, mutta myös huomattavan kallista. Sosiaalisen median avulla yritysten markkinointistrategian toteuttaminen on kuitenkin kustannustehokasta sekä myös fiksua: somen avulla yritysten ei tarvitse investoida mittavia summia markkina-analyysiin saadakseen selville, minkä tyyppiset kuluttajat ovat optimaalisia markkinointikohteita. Luomalla esimerkiksi Facebook-kampanjan yritykset näkevät suoraan, mitkä asiakkaat ”tykkäävät” tai seuraavat heidän yritystään.

Täten yrityksillä on hallussaan arvokasta tietoa kuluttajien mieltymyksistä ja esimerkiksi ikäryhmistä. Näin kampanjat suunnitellaan fiksusti, jotta oikeat viestit ja ärsykkeet löytävät tiensä kuluttajille, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoa yritystä kohtaan. Tämä strategia toimii kuitenkin vain silloin, kun asiakkaat ovat jo ottaneet ensimmäisen askeleen kohti yrityksen tarjontaa.

Some auttaa myös uusasiakkaiden hankinnassa

Muistatko vielä ajat, jolloin yrityksien järjestämiin kampanjoihin osallistuminen vaati kaikenlaisten lippujen ja lappujen lähettämisen postitse? Tämä tapa ei toimi sitten millään nykyään. Yritykset voivat kasvattaa uusasiakkaiden määrää yksinkertaisilla some-kampanjoilla, joissa esitetään jokin mielenkiintoinen kysymys tai arvoitus, joihin vastaamalla arvotaan jokin palkinto. Palkintona voi olla esimerkiksi yrityksen tuote, joka herättää ihmisten mielenkiinnon. Ja mikä parasta, kuluttajat voivat osallistua vaivattomasti omalta mobiililaitteeltaan missä ja koska tahansa– toisin sanoen some vapauttaa ja luo mahdollisuuksia kaikille yrityksille.

Yrityksen edulliset markkinointikeinot

Posted by admin on May 26, 2015
Uutiset / Comments Off on Yrityksen edulliset markkinointikeinot

Yritysten markkinointistrategioiden luovuutta koetellaan jatkuvasti. Enää yksinkertaiset markkinointikanavat, kuten puskaradio, radio ja sanomalehdet eivät tavoita suuria asiakassegmenttejä. Täten markkinointikustannukset nousevat, kun taas voitot kutistuvat marginaaleihin. Mistä siis parhaat ja kustannustehokkaimmat markkinointistrategiat löytyvät? Vastaus on: sosiaalisesta mediasta.

Some eli sosiaalinen media vihastuttaa ja rakastuttaa. Yritysmaailmassa somen kautta mainostaminen ei ole enää kuitenkaan poikkeus, vaan päinvastoin nyrkkisääntö. Puskaradion kautta mainostamisen aika tuli ja meni tehden tilaa uudelle dynaamiselle ja ennen kaikkea edulliselle markkinointikanavalle. Käydään läpi muutama yksinkertainen esimerkki aloitteleville yrityksille.

LinkedIn auttaa yritysverkoston laajentamisessa

Paras paikka aloittaa oman brändin mainostaminen on LinkedIn. Kyseisellä sivustolla löydät nopeasti muita yrityksiä, joiden kautta voit oppia enemmän alasta sekä luoda mittaamattoman arvokkaita yhteistyökumppanuuksia. Termi ”verkostointi” pitäisi olla kaikkien yritysten tiedossa ja ainoa tapa verkostoida on heittää verkot vesille itsenäisesti.

LinkedInissä voit siis luoda kumppanuuksia muiden alan yritysten kanssa. Mutta LinkedIn ei varsinaisesti kasvata itse asiakaskantaa, sillä sivuston tarkoitus on auttaa käyttäjiä työllistymään.

Asiakkaat löytyvät Facebookista

Asiakkaiden houkuttelemiseksi yrityksen pitää etsiä parhaat kanavat kuluttajien tavoittamiseksi – suuntaa siis katseesi Facebookiin. Luomalla omalle yrityksellesi täysin ilmaiseksi oman Facebook-sivun pääset lähemmäksi ymmärtämään, millaiset kuluttajat ovat mahdollisesti myös asiakkaita. Aiheeseen voit tutustua lisää lukemalla artikkelimme Modernia nettimarkkinointia.

Luomalla yksinkertaisen kampanjan, jossa lupaudut esimerkiksi lähettämään ilmaisen tuotteen tai lahjan viidelle ”tykkääjälle”, näet osallistujien profiileista, minkä tyyppiset (ikä, sukupuoli, paikkakunta jne.) ihmiset ovat kiinnostuneita yrityksestäsi. Ainoa kulusi on oma tuotteesi, mutta investoinnin mahdollinen tuotto voi olla moninkertainen. Toinen identtinen vaihtoehto on pyytää ihmisiä jakamaan yrityksesi kampanja, minkä jälkeen arvot jakajien kesken tietyn palkinnon. Jos mikään on varmaa tässä maailmassa, niin se on ihmisten halu ilmaisiin lahjoihin!

Webinaarit

Seuraava askel on aloittaa oma ”webinar” esimerkiksi YouTubessa (https://www.youtube.com/), missä voit mainostaa yrityksen tuotteita tai palveluita videolla. Mikä parasta, tämäkin on suhteellisen kustannustehokasta, sillä YouTube-kanavan aloittaminen on ilmaista. Omien webinaarien järjestäminen vaatii hieman enemmän investointeja audiovisuaalisten työkalujen suhteen. Mutta toisaalta – mikäli et investoi, ei kannata myöskään olettaa, että muut investoisivat sinun yritykseesi.

Kuten huomaat, nämä esimerkit ovat tehokkaita ja vieläpä ilmaisia – siis kullan arvoisia uusille yrittäjille.