Asianmukainen elvytysvälineistö luo turvallisuutta

Posted by Miss Anabel Jenkins Jr. on March 15, 2022
Uutiset

Defibrillaattorit, elvytystarvikkeet, elvytysnuket, kaikki nämä voi ostaa verkosta, esimerkiksi ensiaputarvike.fi verkkokaupasta. Nämä sopivat monelle eri käyttäjäryhmälle, erilaisille yrityksille ja yhdistyksille. Välineet, eritoten sydäniskuri, tehostavat tavallista painelu-puhallus elvytystä. Asianmukainen välineistö ja hyvät taidot ovat oleellisia tositilanteessa, sydänpysähdyksen tapahtuessa, kunnes ensihoito ehtii paikalle.

Missä sydäniskuria tarvittaisiin?

Sydäniskuri eli defibrillaattori on erityisen hyödyllinen erilaisissa liiketiloissa, mm. supermarketeissa, huoltoasemilla tai apteekeissa. Ensiksi saattaa ajatella, että sellaisia tarvitaan vain terveydenhuollossa, ja iskuri saattaa joskus vaikuttaa tarpeettoman arvokkaalta hankinnalta. Mutta tositilanteen kohdalla sydäniskuri saattaa olla korvaamattoman hyödyllinen.

Lisäksi, jos asiakkaat tietävät sydäniskurin olemassaolosta, se saattaa lisätä turvalllisuuden tunnetta ja positiivista imagoa. Tieto sydäniskurista luo kuvaa välittävästä yrityksestä, joka on varautunut kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, ja välittää asiakkaistaan.

Toiminta elvytystilanteessa

Sydänliiton verkkosivustolta voi lukea, miten elvytystilanteissa kannattaa toimia. Tarkempaa tietoa defibrillaattorin, eli sydäniskurin, käytöstä löytää Käypähoito -sivustolta. Kuitenkin erilaiset asianmukaiset koulutukset, joita on laajalti ympäri maata tarjolla, antavat paremman kuvan elvytysprosessista. Tällöin harjoitellaan elvytysnukella, ja tämän jälkeen on useimmiten helpompaa toimia tositilanteessa.

Tarpeen mukaan kannattaa ainakin vastuuhenkilöiden, jotka vastaavat hätätilanteista tai hyvinvoinnista, osallistua säännöllisesti elvytys- ja ensiapukoulutuksiin. Kaikilla on kuitenkin hyvä olla perustiedot, miten toimia hätätilanteen tapahtuessa. Koulutustarve riippuu myös yrityksen toimialasta, sekä mahdollisen elvytystilanteen todennäköisyydestä tai yleisyydestä. Parhaan hyödyn sydäniskurihankinnasta saa, kun riittävä osuus henkilökunnasta on koulutettu sen käyttöön.