Sisältömarkkinointi

Posted by Miss Anabel Jenkins Jr. on June 05, 2015
Uutiset

Sisältömarkkinointi on kumppanuusmarkkinointia syvempi ja räätälöidympi versio internet-markkinoinnista. Kohdeyleisö palvelulle tai tuotteelle on helppo tavoittaa asiaan keskittyvien messujen tai julkaisujen avulla. Ne, joita aihealue kiinnostaa, hakeutuvat yleensä tällaisten asioiden piiriin. Internet tarjoaa kuitenkin huomattavasti edullisemman ja helpommin toteutettavan kanavan syventää tuotteen markkinointia tai kertoa tarkemmin palvelusta. Monet ovat lopen kyllästyneitä sähköpostiin paukkuvista mainoskirjeistä, jotka suurimmalla osalla todennäköisesti ohjautuvat nykyisin suoraan roskapostilaatikkoon. Sisältömarkkinoinnin tarkoitus onkin jakaa ja levittää tietoa niille, joita se kiinnostaa.Sisältömarkkinointia voi toteuttaa eri tavoin: on mahdollista avata blogi, joka keskittyy yrityksen tai tuotteen ympärille. Viikoittain voidaan postata asiaan liittyvä juttu, joka kiinnostaa asiakkaita. Blogin kautta voidaan antaa neuvoja ja ohjeita, joilla asiakas saa tuotteestaan tai hankkimastaan palvelusta irti mahdollisimman paljon hyötyä. Näin asiakas on mahdollista pitää tyytyväisenä ja saada luotua ilmapiiri, jossa asiakas kokee itsensä tärkeäksi ostotapahtuman jälkeenkin. Verkon kautta yhteydenotto palveluntarjontaan on helppoa ja luonnollista. Sisältömarkkinointia voi toteuttaa myös esimerkiksi YouTube-videoiden tai Facebookin kautta sekä yrityksen omien verkkosivujen avulla.Yrityksen kannattaa panostaa sisältöön jo markkinointityypin nimen mukaisesti. Asiakkaat ovat tietoisia, mikä on hyvää ja mikä huonoa sisältöä. Verkkosivujen kirjoitusten tulee olla asiallisia ja mielenkiintoisia. Vanhojen asiakkaiden tulisi saada lisäarvoa ja uusien innostua tuotteen kokeiluun sisällön perusteella. Videoiden tulee olla toteutettu ammattitaidolla ja vastata yrityksen hakemaa imagoa. Myös hakukoneiden tulee löytää sivusto helposti, sillä sisältömarkkinoinnissa on tärkeää, että asiasta kiinnostuneet asiakkaat löytävät sivuston itse ilman, että sitä tarvitsisi tyrkyttää.