Brändin vahvistaminen

Posted by Miss Anabel Jenkins Jr. on November 26, 2015
Uutiset

Brändi on positiivinen mielikuva yrityksestä ja sen kokonaisuudesta palveluineen kaikkineen. Brändiä ei rakenneta yhdessä yössä eikä edes vuodessa. Brändin rakentaminen tapahtuu hitaasti, mutta varmasti, mikäli yrityksen arvoista pidetään kiinni ja kaikki yrityksen työntekijät sitoutuvat noudattamaan samoja laadukkaita toimintatapoja.Brändi on myös visuaalisuutta, eli sitä, miten yritys näkyy ulospäin sekä fyysisesti että digitaalisesti. Yrityksen logo ja värimaailma tulee miettiä tarkasti, sillä ne ovat osa brändin peruspilareita. Kun yrityksen kivijalka on rakennettu laadukkaaksi ja kestäväksi, siitä on helppo jatkaa brändin rakentamista pala kerrallaan. Esimerkkejä vahvoista brändeistä ovat muun muassa Nokia, Volvo ja Coca-Cola.Vahva brändi on valtava kilpailuetu, joka kasvattaa yrityksen liikevaihtoa pitkällä aikajänteellä jatkuvasti. Brändi kasvattaa koko yritystä parhaimmillaan pienestä perheyrityksestä maailmanlaajuiseksi imperiumiksi. Suomessa ei vieläkään täysin ymmärretä, kuinka tärkeää brändin rakentaminen on, sillä moni yritys tekee bisnestä ilman määrätietoista strategiaa ja arvoja.Brändin rakentamisen voi kuitenkin aloittaa, vaikka olisi toiminutkin jo vuosia ilman isompia päämääriä. Tähän kannattaa ottaa ammattilainen, esimerkiksi mainostoimisto, avuksi ja alkaa luomaan yhdessä ammattilaisen kanssa yritykselle uusia perustuksia. Kaikki lähtee kuitenkin yrityksen johdosta ja sen ihmisistä, eivätkä kaikki onnistu brändin rakentamisessa, vaikka haluaisivatkin.

Visuaalinen näkyvyys on tärkeää brändin rakentamisessa

Vaikka tärkeintä yrityksen brändin luomisessa ovatkin ihmiset sen taustalla, tärkeää on myös kaikki visuaalinen toiminta ja näkyvyys. Yrityksen kotisivut ja domainnimi tukevat brändin vahvistusta, joten niihin kannattaa panostaa huolellisesti. Yrityksen tulee myös näkyä erilaisissa tapahtumissa, etenkin oman toimialan messut ovat tärkeä paikka verkostoitua ja saada lisänäkyvyyttä.Hyvä artikkeli brändin vahvistamisesta messujen avulla löytyy täältä. Yrityksellä tulee myös olla asiakkaille jaettavia profiilituotteita, kuten esimerkiksi käytännöllisiä mainoskyniä, lippalakkeja, lasinalusia ja niin edelleen.Profiilituotteet ovat yrityksen logolla ja väreillä varustettuja, joten niitä kannattaa jakaa avokätisesti etenkin eri tapahtumissa. Brändin rakentamiseen tulee sitoutua kuin avioliittoon, sillä lähtökohtana on, että brändi tulee vain vahvistumaan aikaa myöten, mikäli sille omistautuu 100-prosenttisesti.