Värien käyttö mainonnassa

Posted by Miss Anabel Jenkins Jr. on October 21, 2015
Uutiset

Mainonnan ammattilaiselle värit ja niiden käyttö on tärkeä osa työtä. Eri väreillä välitetään aina jotain asiakkaalle, joten jokaiseen väriin sisältyy omanlaisensa viesti. Väreillä pyritään erilaisiin tuloksiin, ja niiden pääasiallinen ja selkein keino on elävöittää mainosta. Mainoksen laatijan tulee sommitella oikeanlaiset, toistensa kanssa toimivat värit, jotka käyvät yhteen mainoksen imagon ja ulkoasun kanssa.Värien avulla voidaan myös antaa erilaisia vaikutelmia: tietty väri tietyssä muodossa luo vaikutelman liikkeestä, toisenlainen väri taas voi viestiä rauhallista ja pysähtynyttä vaikutelmaa. Värien käytön tarkoitus on myös yhtenäistää. Jos mainos koostuu eri osista, kuvista ja teksteistä, on väri mahdollisesti koko viestin yhteiseksi koostava tekijä.Värin avulla voidaan ilmaista mainoksen antamaa mielialaa: rauhallinen, vauhdikas vai ehkäpä kuitenkin seesteinen? Värin tulee luoda esteettisesti kaunis kokonaisuus, sen tulee sopia tuotteeseen tai palveluun ja sen avulla voidaan myös vedota tunteisiin. Monilla yrityksillä on omat brändivärinsä, jotka ovat tuttuja asiakkaille logosta tai muusta asiayhteydestä. Mainoksessa voidaan leikitellä tutuilla väreillä ja vahvistaa näin tietyn värin ja yrityksen yhteyttä.Eri väreihin liittyy erilaisia tunneskaaloja. Punainen koetaan rakkaus mutta myös voima, vihreään taas rauhallisuus. Osa yrityksistä saattaa vaihtaa värimaailmaa uudistuessaan ja halutessaan eroon vanhasta ja kuluneesta imagostaan ja etsiessään uudenlaista väriä sekä lähestymistapaa asiakkaille annettavan viestin avulla.