Markkinointimix

Posted by Miss Anabel Jenkins Jr. on June 08, 2015
Uutiset

Markkinointimix kuuluu markkinoinnin perusteisiin. Sen kehitti alun perin markkinointiguru Philip Kotler, jonka aihetta käsittelevä materiaali kuuluu edelleen aihetta opiskelevien keskeisiksi opinkappaleiksi. Kotlerin markkinointimix on perusta, jossa markkinoinnin kilpailukeinot jaettiin neljään eri osaan:

  • Tuote tai palvelu (product)
  • Hinta (price)
  • Myyntipaikka (place)
  • Markkinointiviestintä (promotion)

Yritykset laativat omanlaisen markkinointimixinsä riippuen yrityksen toimintatavoista ja liiketoiminnan tavoitteista. Niissä painottuvat eri aihealueet riippuen yrityksestä ja sen markkinoimasta palvelusta tai tuotteesta. Kotlerin markkinointimixiä on laajennettu tämän teorian ilmestymisen jälkeen ja mukaan on otettu useita uusia P-kirjaimia, kuten:

  • Henkilökunta (people)
  • Toiminatavat (process)
  • Asiakaspalvelu (provision of customer service)
  • Mielikuvat (publicity)
  • Ulkoinen mielikuva (physical layout)

Markkinointimixiä voidaan käyttää lähtökohtana lähes kaikenlaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Sitä voidaan hyödyntää niin henkilön promootiota tehdessä ja nykyisin keskeiseksi nousseessa internetin kautta tapahtuvassa markkinoinnissa ja kaupankäynnissä. Netin kautta tapahtuva markkinointi ja mielikuvien luominen onkin avannut monelle yritykselle uusia mahdollisuuksia. Verkkomarkkinointi on edullista, mutta vaatii tarkkaa suunnittelua ja rajausta. Kuten perinteisenkin tuotteen kohdalla, markkinointimixin polku on käytävä läpi aihealue kerrallaan ja suunniteltava jokainen osio tarkkaan.Internet tuo markkinoijan ulottuville valtavasti työkaluja, joiden avulla tuotteen mielikuvien luominen Facebookin, blogien ja YouTuben kautta käy osaavissa käsissä helposti. Markkinoija joutuu kuitenkin muistamaan, että internet on joka hetki auki oleva markkinointipaikka, jossa asiakkaiden palautteeseen ja vinkkeihin pitää vastata ja reagoida nopeasti – muuten kätevä markkinointipaikka saattaa jopa kääntyä yritystä vastaan.Internetistä on tullut suosittu jakelukanava, sillä sen kautta tilataan ja tutkitaan tuotteita. Myyjän on varmistettava tuotteen helppo saatavuus, nopeasti. Nettiaikakauden ihmiset ovat tottuneet nopeaan palveluun ja mutkattomiin toimituksiin. Internetin kautta rakennetaan vahvoja mielikuvia, joten markkinointimixin päivitys nykyaikaan on paikallaan lähes jokaiselle yritykselle.