Sponsorimarkkinointi

Posted by Miss Anabel Jenkins Jr. on June 14, 2015
Uutiset

Sponsorointimarkkinointi on yksi markkinointimixin osa-alue, se kuuluu markkinointiviestintään. Sponsorointimarkkinointi voidaan jakaa eri osiin eli henkilökohtaiseen myyntiin, mainontaan, myynninedistämiseen ja julkisuuteen. Sponsorointimarkkinointi on tarvitsee tuekseen muita viestinnän osa-alueita: yksinään se ei riitä yrityksen tunnettuuden tekijäksi, vaan on aina osa kokonaisuutta. Suomessa sponsorointimarkkinointi on melko vähän käytettyä ja sitä on opittu hyödyntämään vasta viime vuosina. Sen sijaan maailmalla, esimerkiksi Amerikassa, tämä on ollut yksi tärkeimpiä viestinnän muotoja jo pitkän aikaa.Monilla yrityksillä on oma sponsorointimarkkinointi suunnitelma, se on siis luonut itselleen selkeän polun, miten ja millaisena se haluaa itsestään viestiä kuluttajille. Sponsorointimarkkinointi on epäsuoraa markkinointia, jossa yritys ostaa tai vuokraa itselleen tilaa hyväksi havaitulta toimijalta. Se voi olla esimerkiksi urheilujoukkueen asusteissa näkyvä mainos tai lentokoneen kylkeen tehty mainos logoineen. Sponsorointimarkkinointi voi olla myös yhteistyötä urheilujoukkueen ja lentoyhtiön välillä, jolloin luodaan mielikuva menestyneestä joukkueesta, joka käyttää aina tiettyä yhtiötä.Yrityksen on punnittava tarkkaan, millaisessa yhteydessä se haluaa näkyä ja millaiset asiakkaat ovat sen kohderyhmä sponsorointimarkkinoinnin kautta. Sponsorointimarkkinointi eroaa hyväntekeväisyydestä, sillä tässä tapauksessa yritys haluaa vuokraamalleen tai ostamalleen paikalle rahallista hyötyä. Hyväntekeväisyys taas on lahjoitus, josta ei odoteta selvää vastavuoroista tuottoa.