Liikelahjat – nerokasta markkinointia

Posted by Miss Anabel Jenkins Jr. on February 02, 2018
Uutiset

Liikelahjat ovat tärkeä osa yrityksen markkinointia. Ne kehittävät ja rakentavat hienostuneella, mutta nerokkaalla tavalla liikesuhteita. Nämä kuuluvat olennaisesti pitkäaikaisen ja vakaan asiakassuhteen vaalimiseen, sekä uskottavan brändin rakentamiseen.74893-receiving-a-parcelLiikelahjojen hyödyntäminen on yksi tapa lisätä asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen näkyvyyttä. Lahjoilla viestitään myös tehokkaasti brändin arvoista, jolloin on tärkeää panostaa lahjaan ja tarjota liikekumppaneille aina ensiluokkaista laatua, joka täyttää kovemmatkin kriteerit. Tätä ei sovi unohtaa myöskään henkilöstön palkitsemisessa, sillä tyytyväinen henkilöstö on eduksi yritykselle.Liikelahjojen antaminen on osa yritystoimintaa niin Suomessa kuin ulkomailla, mutta on muistettava, että perinteiset liikelahjat saattavat poiketa ulkomailla, ja lisätietoja tähän liittyen löytyy Carson Wagonlit Travel -sivulta.Näin ollen on tärkeää olla selvillä ulkomaisen liikekumppanin perinteistä ja tavoista, jotta vältytään kiusallisilta tilanteilta. Lisäksi lahjojen on hyvä kuvastaa yrityksen arvoja, jolloin vältytään ristiriidoilta. Harkittu liikelahja vaalii liikesuhdetta ja tämän lisäksi saadaan vielä hyödyllistä PR:ää omalle yritykselle. Siksi on erittäin tärkeää olla ajan hermolla ja tietoinen markkinoinnin suuntauksista juuri kyseisellä hetkellä.

Liikelahjat yhteistyökumppaneille investoivat tulevaisuuteen

Yrityksen markkinointi on yksi tärkeimmistä asioista, kun tavoitteena on näkyvyys. Pienten, mutta laadukkaiden ja tarkasti harkittujen lahjojen avulla saadaan yritykselle tärkeää näkyvyyttä esimerkiksi tärkeissä medioissa, sillä tiivistettynä näkyvyys lisää kysyntää.Monelle tutut kuulakärkikynät, joissa komeilee tyylikkäästi yrityksen nimi tai logo, on liikelahjana ja perinteisenä mainostustapana saanut runsaasti täydennystä, sillä vuosien saatossa on brändituotteille avautunut aivan uusi maailma. Tähän maailmaan kuuluvat olennaisesti liikekumppanuutta vahvistavat korkealaatuiset tuotteet, jotka tukevat yrityksen imagoa ja kertovat esimerkiksi yrityksen ympäristöystävällisyydestä ja innovatiivisuudesta. Tutustu liikelahjojen mielenkiintoiseen maailmaan osoitteessa Axonprofil.fi.Yrityksen tulisi tavoitella rakentavaa PR-vaikutusta ja muistaa, että korkealaatuiset liikelahjat ovat osa markkinointia ja itse asiassa erittäin tärkeä investointi, jolla on selkeä tavoite; laajentaa ja vahvistaa liikekumppanuutta. Hyvä asiakassuhde ja vakaa liikekumppanuus ovat avain yrityksen menestykselle, joten myönteisellä PR:llä on suuri merkitys liikesuhteen toimivuudelle.Vaikka vaihtoehtoja on tätä nykyä olemassa enemmän kuin koskaan, on liikelahjojen antaminen vähentynyt jossain määrin viime vuosien aikana. Tämä ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita niiden merkityksen katoamista – pikemminkin päinvastoin. Haastavat taloudelliset tilanteet korostavat hyvien liikesuhteiden merkitystä entisestään ja laadukkaita lahjoja antavat yritykset jäävät entistäkin paremmin mieleen tällaisten eleiden ollessa hieman aiempaa harvinaisempia.

Liikelahjan valinta

Liikelahjan valinta ei ole aina yksinkertaista, sillä on otettava huomioon erilaisia valintaan vaikuttavia seikkoja, jotka vaikeuttavat lahjan valintaa. Monen yrityksen ensimmäinen ajatus saattaa olla liikelahjaan varattava budjetti, josta tehdään mielellään vaatimaton. Tosiasiassa lahja on yrityksen markkinointia ja sen esilletuomista, johon kannattaa panostaa, sillä laadukas liikelahja on itsessään viesti, mikä on ominaisuus, joka kannattaa ehdottomasti käyttää yrityksen hyväksi. Mieleenpainuva, korkealaatuinen liikelahja markkinoi yritystä erinomaisesti, mikä luo ja vakiinnuttaa uusia ja jo olemassa olevia liikesuhteita.Liikelahjojen saajat ilahtuvat usein kaikkein eniten sellaisista lahjoista, jotka ovat laadukkaita ja joille on todellista käyttöä. Siksi valinta kannattaakin tehdä huolella ja jos mahdollista, lahjan saajan mieltymykset huomioiden. Liikelahjan valinta on siitä visainen tehtävä, ettei lahjan saaja usein ole kovinkaan tuttu – siksi juuri saajan makuun sopivan lahjan keksiminen voi aiheuttaa päänvaivaa. Varmin valinta tällaisissa tapauksissa onkin sellainen tuote, joka istuu mahdollisimman moneen makuun. Kannattaa myös muistaa, että monissa kulttuureissa hyvin henkilökohtainen lahja voidaan kokea loukkaavana.Sopivan liikelahjan valintaan vaikuttaa myös se, missä ja miten lahja annetaan. Esimerkiksi postitettavaksi saattaa sopia erilainen lahja kuin henkilökohtaisesti annettavaksi ja joululahjaksi erilainen kuin vaikkapa messuilla jaettavaksi.